Bo Sichterman

 

Toewijding, verbinding en groei

Dat is waar ik voor sta, op persoonlijk en professioneel vlak. Ik ben mijn studiepad begonnen met de hbo-opleiding ‘Life Sciences’. Hier ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de onderzoekswereld gericht op het brein en gedrag. Een voorbeeld van een van de onderzoeken die ik heb mogen opzetten en uitvoeren was de studie bij het Nederlands Herseninstituut. Dit onderzoek was gericht op ‘early life stress’ en de hierdoor veroorzaakte neurofysiologische- en gedragsveranderingen in ratten. Hier is reeds een mooie publicatie uit voortgekomen.

Gezien mijn fascinatie voor het brein en gedrag, ben ik toen verder gegaan met mijn huidige interdisciplinaire research master ‘Brain and Cognitive Sciences’ te Universiteit van Amsterdam. Hier heb ik mijn onderzoek-skills enorm kunnen uitbreiden, van het opzetten en uitvoeren van onderzoeken tot het samenwerken met publieke en private partners. Mijn eerste onderzoeksproject ging over taalontwikkeling bij baby’s. Mijn tweede, en tevens huidige, onderzoeksproject wilde ik graag doen binnen een praktijkgerichte omgeving en zo ben ik toen bij de innovatieve start-up CoVince gekomen. Binnen dit bedrijf hebben we in samenwerking met dr. Stan van Ginkel een studie opgezet en uitgevoerd die gericht is op de impact van multi-user virtual reality op leren en motivatie. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een wetenschappelijk artikel dat we graag willen publiceren.

Tijdens mijn studiepad ben ik erachter gekomen dat mijn interesse ligt bij het toepassen van mijn wetenschappelijke kennis binnen de praktijk in een multidisciplinair team. Ik heb een grote motivatie om vanuit mijn rol als wetenschapper een impact te hebben op de maatschappij. Maatschappelijke onderzoeksprojecten maken mij enorm enthousiast gezien ik mijn wetenschappelijke vaardigheden kan combineren met mijn gedrevenheid om me in te zetten voor de kwaliteit van leven. Een voorbeeld van wat mij enorm aanspreekt is het werk van Victor Kallen, wie als neurowetenschapper advies geeft aan onder andere de politie en zijn kennis gebruikt voor praktische, medische doeleinden. Doelgericht innoveren en een impact hebben op de maatschappij vanuit een wetenschappelijke rol past dan ook zeer goed bij mijn eigen missie.

Toewijding, verbinding en groei. Dat is waar ik voor sta en met deze mindset zou ik me graag willen aansluiten bij een onderzoeksteam. Graag verwijs ik u naar mijn CV en ik zie ernaar uit om mijn verhaal verder toe te lichten tijdens een gesprek.

Meer informatie publicatie

Curriculum Vitae