Introductie Bo Sichterman

 

Toewijding, verbinding en groei

Hoogwaardig, betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek gericht op de gezondheidszorg met een groot maatschappelijk belang. Dat is waar ik met veel enthousiasme en ambitie naar uitkijk. Ik zou graag als jonge, gepassioneerde wetenschapper een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de zorg om participatie in de samenleving te optimaliseren voor ouderen en mensen met een beperking. Hierbij solliciteer ik dan ook graag naar de functie junior onderzoeker – participatiemonitor en VN-verdrag. In het vervolg zal ik mijn motivatie nader toelichten en mijn keuze nader beschrijven.

Afgelopen jaren heb ik tijdens mijn studietraject met veel toewijding ervaring opgedaan binnen het wetenschappelijk onderzoek. Ik ben begonnen met de hbo-opleiding Life Sciences waar mijn analytische blik, gevoel voor nauwkeurigheid en probleemoplossend vermogen enorm zijn ontwikkeld. Een zeer interessant onderzoek dat ik heb mogen opzetten en uitvoeren was bij het Nederlands Herseninstituut dat ging over ‘early life stress’. Hier is reeds een mooie publicatie uit voortgekomen.

Daarna ben ik gestart met de interdisciplinaire research master Brain and Cognitive Sciences te Universiteit van Amsterdam. Hier heb ik mijn (interdisciplinaire) onderzoeksvaardigheden enorm kunnen uitbreiden; van het opzetten en uitvoeren van verschillende onderzoeken, voornamelijk kwantitatief, tot het samenwerken met publieke en private partners. Gezien mijn ambitie om als jonge onderzoekster meer ervaring op te doen binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, heb ik ervoor gekozen om mijn tweede, en tevens huidige, onderzoeksproject te doen binnen een praktijkgerichte omgeving. Op dit moment ben ik bezig met het afronden van mijn onderzoekproject en het ontwikkelen van een wetenschappelijk artikel dat we graag zouden willen publiceren.

Ik heb een grote motivatie om vanuit mijn rol als wetenschapper een impact te hebben op de maatschappij. De onderzoeksprojecten ‘participatiemonitor’ en ‘VN verdrag’ maken mij enorm enthousiast gezien ik mijn wetenschappelijke vaardigheden kan combineren met mijn gedrevenheid om me in te zetten voor de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking. Toewijding, verbinding en groei. Dat is waar ik voor sta en met deze mindset zou ik me graag willen aansluiten bij jullie team. Ik hoop u dan ook te hebben overtuigd van mijn gedrevenheid om een waardevolle bijdrage te leveren aan jullie team. Graag verwijs ik u naar mijn CV en ik zie ernaar uit om mijn verhaal verder toe te lichten tijdens een gesprek.

Meer informatie publicatie