× Expanded Image
Title

Description

Learn more

Begrip van Obeya Rooms

Obeya Rooms, ook wel war rooms of commandocentra genoemd, zijn samenwerkingsruimtes die worden gebruikt voor visueel management in projectgerichte organisaties. Ze bieden een centrale ruimte waar teams kunnen samenkomen om projecten te plannen, te bespreken en de voortgang bij te houden. Het implementeren van een Obeya Room in Nederland vereist bepaalde kenmerken die aansluiten bij de waarden en werkcultuur van het land.

 • Obeya Rooms zijn ontstaan in Japan en zijn populair gemaakt door Toyota als onderdeel van hun Lean managementprincipes
 • De term 'Obeya' vertaalt zich naar 'grote ruimte' of 'geweldige ruimte' in het Japans
 • Obeya Rooms bevorderen transparantie, communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines
 • Ze zijn wijdverspreid geadopteerd in Nederland voor agile projectmanagement

Waarden van Obeya Rooms

Obeya Rooms zijn gebaseerd op de principes van Lean management en Agile methodologieën. Door het implementeren van een Obeya Room in Nederland kunnen organisaties de volgende waarden omarmen:

 • Transparantie: Obeya Rooms bieden een transparante werkomgeving waarin de voortgang van projecten, uitdagingen en kansen duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen
 • Samenwerking: De ruimte bevordert samenwerking tussen teams uit verschillende afdelingen en disciplines
 • Communicatie: Het vergemakkelijkt open communicatie en verbetert het delen van informatie tussen teamleden
 • Continue verbetering: Obeya Rooms bevorderen de mindset van continue verbetering door teams aan te moedigen knelpunten of problemen snel te identificeren en aan te pakken

Achtergrondinformatie over de Implementatie van Obeya Rooms in Nederland

Nederland heeft Obeya Rooms omarmd in verschillende sectoren, waaronder productie, IT en de dienstensector. De implementatie van Obeya Rooms in het land sluit aan bij de focus op samenwerking, open communicatie en agile projectmanagement. Nederlandse organisaties erkennen de waarde van het creëren van een fysieke ruimte die teamwork faciliteert, creativiteit stimuleert en besluitvormingsprocessen verbetert.

 • Obeya Rooms zijn succesvol geïmplementeerd door grote Nederlandse bedrijven zoals Philips, ING en KLM
 • Nederland staat bekend om zijn sterke cultuur van samenwerking en op consensus gebaseerde besluitvorming
 • Obeya Rooms sluiten aan bij de Nederlandse aanpak van projectmanagement, waarin transparantie, teamwork en continue verbetering centraal staan
 • Nederland heeft een hoog adoptiepercentage van Agile methodologieën en Lean-praktijken

Try yourself