× Expanded Image
Title

Description

Read more

Het doel van de Obeya-vergadering

De Obeya-vergadering, ook wel de Obeya-kamer of oorlogskamer genoemd, dient als een toegewijde ruimte waar cross-functionele teams samenkomen om complexe problemen aan te pakken en op te lossen. Het doel van de Obeya-vergadering is om samenwerking te stimuleren, communicatie te verbeteren en acties af te stemmen op het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Het biedt een platform voor het delen van informatie, het bespreken van voortgang en het nemen van datagestuurde beslissingen.

 • De Obeya-vergadering is ontstaan in het Toyota Productie Systeem (TPS), een methode ontwikkeld door Toyota om de efficiëntie te verbeteren en verspilling te elimineren.
 • De term 'Obeya' is afgeleid van het Japanse woord 'O' (groot) en 'Beya' (kamer), wat verwijst naar een grote kamer waar belangrijke besluitvormers bijeenkomen.
 • Obeya-vergaderingen worden vaak gebruikt in projectmanagement, lean praktijken en agile methodologieën.

Waarden van de Obeya-vergadering

De Obeya-vergadering belichaamt verschillende essentiële waarden die bijdragen aan de effectiviteit ervan. Ten eerste bevordert het transparantie door zichtbaarheid te bieden in de initiatieven, projecten en uitdagingen van de organisatie. Ten tweede stimuleert het samenwerking door cross-functionele teams in staat te stellen samen te werken in een gedeelde ruimte, waardoor een gevoel van eenheid en gedeelde verantwoordelijkheid wordt bevorderd. Ten slotte benadrukt de Obeya-vergadering continue verbetering door een omgeving te creëren waarin problemen openlijk worden besproken en oplossingen gezamenlijk worden bedacht.

 • De Obeya-vergadering waardeert open en eerlijke communicatie, waardoor deelnemers problemen zonder angst of oordeel kunnen aankaarten.
 • Dit vergaderformaat stelt belanghebbenden in staat om een holistisch begrip van de operaties van de organisatie te krijgen en datagestuurde beslissingen te nemen.
 • De Obeya-vergadering faciliteert kennisuitwisseling en leren onder teamleden, wat een cultuur van continue verbetering bevordert.

Hoe de Obeya-vergadering werkt

Om een Obeya-vergadering effectief te houden, moeten organisaties een paar belangrijke praktijken vaststellen. Ten eerste moet de vergadering een duidelijke agenda en gedefinieerde doelstellingen hebben om gefocuste discussies te garanderen. Ten tweede moet de Obeya-kamer zelf goed uitgerust zijn met visuele hulpmiddelen, zoals prestatiegrafieken, Kanban-borden en projecttijdlijnen, om begrip en besluitvorming te vergemakkelijken. Ten derde zijn regelmatige en beknopte updates nodig om deelnemers op de hoogte te houden van de voortgang en uitdagingen. Ten slotte moet de Obeya-vergadering actieve deelname van alle teamleden aanmoedigen, waardoor een inclusieve omgeving voor idee-generatie en probleemoplossing wordt bevorderd.

 • De Obeya-vergadering volgt doorgaans een gestructureerd format, inclusief een beoordeling van key performance indicators (KPI's), identificatie van problemen of knelpunten, root cause analysis en actieplanning.
 • Visuele managementtools, zoals whiteboards, post-its en kleurgecodeerde diagrammen, worden vaak gebruikt in de Obeya-kamer om communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren.
 • De Obeya-vergadering kan persoonlijk of virtueel worden gehouden, afhankelijk van de opzet en vereisten van de organisatie.

Gedetailleerde achtergrondinformatie

Het Obeya-vergaderingsconcept is afgeleid van het Toyota Productie Systeem, dat de auto-industrie revolutioneerde met zijn 'just-in-time' productie en continue verbeteringsfilosofie. Toyota erkende de behoefte aan een toegewijde ruimte waar belangrijke besluitvormers konden samenkomen, informatie konden visualiseren en effectief konden samenwerken. Dit leidde tot de creatie van de Obeya-kamer, die nu op grote schaal wordt toegepast in verschillende industrieën en domeinen. De populariteit van de Obeya-vergadering is te danken aan de mogelijkheid om silo's af te breken, cross-functionele samenwerking te bevorderen en organisatorische afstemming op gedeelde doelen te stimuleren.

 • De Obeya-kamer is vaak zo ontworpen dat deze fysiek toegankelijk is voor alle teamleden, waardoor face-to-face interacties en snelle probleemoplossing worden aangemoedigd.
 • De Obeya-vergadering bevordert een cultuur van verantwoordelijkheid en eigenaarschap door voortgang en uitdagingen zichtbaar te maken voor alle belanghebbenden.
 • Het implementeren van de Obeya-vergadering vereist een culturele verschuiving naar openheid, vertrouwen en de bereidheid om verandering te omarmen.

Try yourself