× Expanded Image
Title

Description

Learn more

Wat is de Obeya-methodologie?

De Obeya-methodologie, ook wel bekend als Obeya-kamer of Obeya-proces, is een visuele managementmethode die oorspronkelijk afkomstig is uit de Japanse auto-industrie. De term 'Obeya' vertaalt zich naar 'grote kamer' of 'oorlogsruimte', wat verwijst naar een fysieke ruimte waar teams kunnen samenkomen om samen te werken, te communiceren en problemen op te lossen. Het heeft als doel om projectsilos af te breken door een gecentraliseerd knooppunt te creëren waar multidisciplinaire teams effectief kunnen samenwerken.;

 • De Obeya-methodologie is ontstaan in de Japanse auto-industrie
 • Obeya betekent 'grote kamer' of 'oorlogsruimte' in het Japans
 • Het bevordert samenwerking en communicatie binnen teams

Waarom is het doorbreken van projectsilos belangrijk?

In veel organisaties werken projectteams vaak in silos en richten ze zich uitsluitend op hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Dit kan leiden tot beperkte communicatie, gebrek aan samenwerking en dubbel werk. Het doorbreken van projectsilos is cruciaal voor verbeterde efficiëntie, productiviteit en innovatie binnen teams. Door de Obeya-methodologie te implementeren, kunnen organisaties een cultuur van transparantie, gedeelde doelen en open communicatie stimuleren, wat resulteert in betere besluitvorming en probleemoplossing.;

 • Silos in projectteams belemmeren samenwerking en communicatie
 • Het doorbreken van silos verbetert efficiëntie, productiviteit en innovatie
 • De Obeya-methodologie bevordert transparantie en gedeelde doelen

Waarden en voordelen van de Obeya-methodologie

De Obeya-methodologie stimuleert samenwerking, communicatie en probleemoplossing. Het bevordert transparantie en verantwoordelijkheid. Continue verbetering is een belangrijk aspect van de Obeya-methodologie;

 1. Samenwerking: De Obeya-methodologie stimuleert teams om samen te werken, kennis te delen en elkaars sterke punten te benutten. Het doorbreekt afdelingsbarrières en bevordert een aanpak van gedeelde verantwoordelijkheid.
 2. Communicatie: Met een toegewezen fysieke ruimte en visuele managementtools kunnen teams effectief communiceren, waarbij ervoor wordt gezorgd dat iedereen op dezelfde pagina zit en open dialoog wordt gestimuleerd.
 3. Probleemoplossing: De Obeya-methodologie biedt een gestructureerde aanpak voor probleemoplossing, waardoor teams problemen kunnen identificeren, gegevens kunnen analyseren en gefundeerde beslissingen kunnen nemen.
 4. Transparantie: Door een gecentraliseerd knooppunt te hebben voor projectinformatie, voortgang en statistieken, bevordert de Obeya-methodologie transparantie en verantwoording.
 5. Continue verbetering: De visuele aard van Obeya-ruimtes stelt teams in staat om voortgang te monitoren, knelpunten te identificeren en processen continu te verbeteren.

Hoe werkt de Obeya-methodologie?

;

 • De Obeya-methodologie vereist een aangewezen ruimte met visuele hulpmiddelen- Regelmatige vergaderingen en samenwerking zijn cruciaal in de Obeya-methodologie- Continue verbetering is een belangrijk aspect van de methodologie
 1. Fysieke ruimte: Een aangewezen Obeya-kamer is essentieel voor teams om samen te komen en samen te werken. Het bestaat meestal uit whiteboards, visuele displays en projectupdates.
 2. Visueel management: De ruimte is versierd met visuele hulpmiddelen zoals grafieken, grafieken en voortgangscontrole, waardoor teams doelen, taken en prestaties gemakkelijker kunnen visualiseren.
 3. Regelmatige vergaderingen: Teams houden regelmatig vergaderingen in de Obeya-kamer om voortgang te bespreken, problemen aan te pakken, updates te delen en samen te werken aan probleemoplossing.
 4. Multidisciplinaire teams: De Obeya-methodologie moedigt de deelname van multidisciplinaire teams aan, waarbij diverse perspectieven en expertise worden samengebracht.
 5. Continue verbeteringscyclus: De Obeya-methodologie volgt een cyclische aanpak, waarbij teams regelmatig voortgang evalueren, gebieden voor verbetering identificeren, wijzigingen implementeren en resultaten monitoren.

Achtergrond van de Obeya-methodologie

De Obeya-methodologie is ontwikkeld door de Japanse autofabrikant Toyota als een manier om de organisatorische efficiëntie en besluitvorming te verbeteren. Het is geïnspireerd op de Lean managementprincipes en is in lijn met de filosofie van Toyota van continue verbetering, teamwork en respect voor mensen. In de loop der tijd heeft de Obeya-methodologie aan populariteit gewonnen in verschillende industrieën en organisaties over de hele wereld, waardoor de manier waarop teams samenwerken en projecten beheren, wordt getransformeerd.;

 • De Obeya-methodologie is ontstaan bij Toyota
 • Het is gebaseerd op Lean managementprincipes
 • De methodologie is gericht op continue verbetering en teamwork

Try yourself