× Expanded Image
Title

Description

Learn more

Principes van Obeya

Obeya, oorspronkelijk afkomstig van het Japanse woord 'grote kamer', is een raamwerk voor visueel management en strategische planning. Het brengt belanghebbenden samen op een toegewijde ruimte om interdisciplinaire samenwerking, communicatie en transparantie te bevorderen. De principes van Obeya kunnen als volgt worden samengevat:

 • Obeya richt zich op het bieden van een gedeeld begrip en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor doelen en doelstellingen.
 • Het bevordert open communicatie en het delen van informatie tussen teamleden om de besluitvorming te verbeteren.
 • Obeya bevordert een cultuur van continue verbetering en stimuleert feedback loops om processen aan te passen en te optimaliseren.
 • Het benadrukt het belang van het visualiseren van informatie en gegevens om duidelijkheid te vergroten en effectief probleemoplossen te ondersteunen.
 • Obeya hecht waarde aan face-to-face interactie en bevordert tijdige en efficiënte communicatie tussen belanghebbenden.

Waarde van Obeya

Obeya speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van teamprestaties en besluitvormingsprocessen. Door belanghebbenden samen te brengen op een toegewijde ruimte, maakt het betere afstemming van doelen mogelijk, bevordert het gezamenlijk eigenaarschap en ondersteunt het effectieve communicatie. Dit leidt op zijn beurt tot verbeterde samenwerking, verhoogde transparantie en snellere besluitvorming. Daarnaast bevordert Obeya een cultuur van continue verbetering, wat innovatie en probleemoplossen binnen de organisatie stimuleert.

 • Obeya vergroot teambetrokkenheid en motivatie door een visuele weergave van voortgang en prestaties te bieden.
 • Het creëert een gemeenschappelijke taal en begrip onder teamleden, waardoor misverstanden worden verminderd en de algehele efficiëntie wordt verbeterd.
 • Obeya moedigt interdisciplinaire samenwerking aan, breekt silo's af en bevordert een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Het verbetert probleemoplossend vermogen door gegevens visueel voor te stellen en analyseren op een samenwerkende en interactieve manier.
 • Obeya stelt teams in staat om snel aanpassingen te doen en te reageren op veranderingen door real-time zichtbaarheid in projectstatus en problemen te bieden.

Hoe Obeya werkt

Obeya werkt door het creëren van een fysieke of virtuele ruimte die gewijd is aan interdisciplinaire samenwerking en strategische planning. De ruimte is ontworpen om visuele weergaven van belangrijke informatie zoals doelen, metingen en projectstatus mogelijk te maken. Het proces van Obeya omvat meestal de volgende stappen:

 • Duidelijke doelen en doelstellingen definiëren die in lijn zijn met de algehele organisatiestrategie.
 • Belanghebbenden uit verschillende functies of afdelingen bij elkaar brengen om representatie en diverse perspectieven te waarborgen.
 • Belangrijke informatie visualiseren met behulp van tools zoals whiteboards, digitale dashboards of andere visuele hulpmiddelen.
 • Faciliteer open discussies en het delen van informatie om samenwerking en besluitvorming te bevorderen.
 • Regelmatig de Obeya-ruimte bekijken en bijwerken om de voortgang te weerspiegelen, uitdagingen aan te pakken en gebieden voor verbetering te identificeren.

Achtergrond van Obeya

Obeya is ontstaan in de auto-industrie, met name in het productiesysteem van Toyota, als middel om samenwerking te bevorderen en besluitvorming te stroomlijnen. Het is sindsdien overgenomen door verschillende industrieën en organisaties wereldwijd, waarbij het effectiviteit heeft aangetoond bij het verbeteren van teamprestaties en strategische planning. De sleutelprincipes en -waarden van Obeya sluiten aan bij Lean en Agile methodologieën, waarbij de nadruk wordt gelegd op transparantie, continue verbetering en interdisciplinaire samenwerking.

 • De term 'Obeya' vertaalt zich naar 'grote kamer' of 'oorlogskamer' in het Japans.
 • Obeya wordt vaak samen gebruikt met andere Lean en Agile praktijken, zoals Kanban en Scrum.
 • De fysieke indeling van een Obeya-ruimte is ontworpen om creativiteit, samenwerking en betrokkenheid te bevorderen.
 • Obeya kan worden aangepast aan virtuele omgevingen, zodat teams op afstand kunnen profiteren van de principes en praktijken.
 • Het succes van Obeya hangt af van sterke leiderschapssteun, effectieve begeleiding en een toewijding aan continue verbetering.

Try yourself