× Expanded Image
Title

Description

Learn more

Wat is Obeya?

Obeya, vertaald uit het Japans als 'grote kamer', is een visuele managementtechniek die is ontstaan uit het Toyota Productiesysteem. Het is ontworpen om communicatie, samenwerking en besluitvorming binnen teams te verbeteren. De Obeya-kamer is een fysieke ruimte waar teamleden samenkomen om informatie te delen, voortgang te bespreken en problemen op te lossen. Het biedt een visuele representatie van het werk van het team, wat zorgt voor effectieve communicatie en transparantie.

 • Obeya vertaalt uit het Japans als 'grote kamer'
 • Het is ontstaan uit het Toyota Productiesysteem
 • Het verbetert communicatie, samenwerking en besluitvorming
 • Het biedt een visuele representatie van het werk van het team

Waarom Obeya gebruiken?

Obeya heeft verschillende voordelen die het een waardevol instrument maken voor teams. Allereerst verbetert het communicatie en samenwerking door een gedeelde ruimte te creëren waar het team hun doelen kan afstemmen, voortgang kan delen en uitdagingen kan bespreken. Dit verbetert de algehele efficiëntie en effectiviteit van het team. Ten tweede bevordert Obeya transparantie en verantwoordelijkheid, omdat de visuele representatie van het werk het gemakkelijker maakt om knelpunten te identificeren, voortgang bij te houden en prestaties te meten. Ten slotte stimuleert Obeya probleemoplossing en continue verbetering door een platform te bieden waar teamleden gezamenlijk problemen kunnen identificeren en aanpakken.

 • Verbetering van communicatie en samenwerking
 • Bevordert transparantie en verantwoordelijkheid
 • Stimuleert probleemoplossing en continue verbetering

Hoe werkt Obeya?

Obeya werkt door het creëren van een fysieke of virtuele ruimte waar het team regelmatig kan samenkomen om hun werk te bekijken en bespreken. De belangrijkste componenten van Obeya omvatten visuele managementinstrumenten zoals whiteboards, grafieken en Kanban-borden om de voortgang en doelen van het team weer te geven. Deze visuele elementen zorgen voor een gedeeld begrip van het werk en bevorderen transparantie. Regelmatige vergaderingen en bijeenkomsten in de Obeya-kamer stellen het team in staat om informatie uit te wisselen, problemen aan te pakken en op data gebaseerde beslissingen te nemen. De samenwerkingsgerichte aard van Obeya stimuleert samenwerking tussen verschillende functies en stelt teamleden in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en bij te dragen aan het algehele succes van het team.

 • Gebruikt visuele managementinstrumenten
 • Inclusief regelmatige vergaderingen en bijeenkomsten
 • Stimuleert samenwerking tussen verschillende functies

Achtergrond van Obeya

Obeya werd voor het eerst geïntroduceerd door Toyota in de jaren '90 als onderdeel van hun lean manufacturing-principes. Het werd aanvankelijk gebruikt in de auto-industrie om productiviteit en kwaliteit te verbeteren. In de loop der tijd won Obeya aan populariteit en vond het toepassingen in verschillende sectoren, waaronder softwareontwikkeling, projectmanagement en gezondheidszorg. Het concept van Obeya sluit aan bij lean management-principes, die zich richten op het elimineren van verspilling, het optimaliseren van processen en continue verbetering. Tegenwoordig wordt Obeya algemeen erkend als een krachtig instrument voor het bevorderen van samenwerking, het verbeteren van efficiëntie en het behalen van betere resultaten in teamgerichte omgevingen.

 • Voor het eerst geïntroduceerd door Toyota in de jaren '90
 • Toepassingen in verschillende sectoren
 • Sluit aan bij lean management-principes

Try yourself